Verenigingen, Stichtingen, Activiteiten

Verenigingen, Stichtingen en Activiteiten in Ten Post en omstreken

Algemeen
Vereniging Dorpsbelangen Ten Post mevr. K.H. Woldhuis-Hofman (secretaris) dorpsbelangentenpost@hotmail.com
Ten Poster Activiteitencommissie Dorpsbelangen (contact) dorpsbelangentenpost@hotmail.com
Stichting Dorpshuis Ten Post dhr. J. Klerken (secretaris) info@dorpshuistenpost.nl
CBS 'De Wieken' Simon vd Wal (directeur bestuurder VCPO Noord Groningen) info@vcpong.nl
CBS 'De Wieken' mevr. P. v. Bostelen (directeur) info@cbsdewieken.nl
Jeugd mevr. Kim Aarts (jongerenwerker) kim.aarts@wij.groningen.nl
Samen Eten Ten Post mevr. Mariska Dijksterhuis (medewerkster) m.dijksterhuis@ziggo.nl
Uitvaartvereniging mevr. K. v. Wageningen (secretaris) tenpost@fedgron.nl
Vereniging Begraafplaats mevr. W. Bolhuis-Aslander (secretaris) wilmabolhuis@gmx.net
Historische Vereniging Ten Post e.o. dhr. V. de Bruijn (secretaris) hvtpeo@gmail.com
Toneelvereniging Vesta mevr. N. Mulder (secretaris) nanda.mulder@enexis.nl
10PM Muziek in het dorp dhr. D. Beekman (secretaris) info@10pm.nl
Leesclub Eigentijdse Nederlandse Literatuur mevr. Thea Ijpma (contact) thea@vadan.nl
Sietsation mevr. Kim Aarts (jongerenwerker) kim.aarts@wij.groningen.nl

Kerkelijk
Nederlands Hervormde Gemeente  Ds. G.W. van Wingerden (dominee) ds.hervgemslwt@gmail.com
Nederlands Hervormde Gemeente  dhr. P.C. Verduin (scriba) hervgemslwt@gmail.com
Gereformeerde Kerk 'De Hoeksteen' mevr. M. Hofman-Werkman (scriba) scriba@dehoeksteen-tenpost.nlGereformeerde Kerk vrijgemaakt dhr. T. Tamminga (scriba) scriba@tenpost.gkv.nl
Christelijke Werkgroep mevr. M. de Vries-van Schaik (secretaris) geraldmeta@ziggo.nl
Sportief
Beter Bewegen voor Ouderen mevr. T. Ales (secretaris) alesdijk@hotmail.com
Biljartclub V.I.O.D. dhr. J. Koenderink (secretaris) jan@banopro.eu
Jeu de Boules Club dhr. W. Stratingh (secretaris) jbctenpost@home.nl
Sportvereniging T.E.O.dhr. H. Doorn (secretaris)secretaris@svteo.nl
(voetbal, lopen, gymnastiek)

Visvereniging V.O.P. dhr. S.H. de Jong (secretaris) shdejong@zonnet.nl
IJsvereniging Ten Post e.o. dhr. E. Doornbos (secretaris) ehdoornbos@home.nl
Tafeltennis vereniging 'Tornado' dhr. T. Tamminga (jr.) (secretaris) ttamm@live.nl