Enquête Leefbaarheid Ten Post

De projectgroep Leefbaarheid Ten Post is nu ongeveer 8 maanden bezig met het maken van een nieuwe dorpsvisie. Hiervoor zijn inmiddels met diverse organisaties/partijen gesprekken gevoerd.
Om de mening van zoveel mogelijk  inwoners te kennen  hebben we een enquête ontwikkeld waarin u over een aantal onderwerpen uw mening kunt geven.

Wij rekenen er op dat zoveel mogelijk inwoners de moeite neemt om deze enquête in te vullen, zodat de uitkomsten ook een goede afspiegeling zijn van wat er in het dorp zoal leeft.
De uitkomsten van de enquête zullen onder leiding van cabaretier Arno van der Heijden besproken worden op vrijdag 22 april 2016.
Alle dorpsbewoners zijn dan van harte welkom.