Allerzielen Ten Post en omstreken 8 november 2015


De mensen van voorbij.
Zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij.
Ze zijn met ons verweven.
In liefde, in  verhalen.
Die wij zo graag herhalen.
In bloemengeuren, in een lied.
Dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij.
Zij worden niet vergeten.


Beste dorps- en buurtgenoten,

Ieder van ons verliest vroeg of laat iemand die ons dierbaar is. Een opa of oma, een ouder, een zus. Een buurman, een kind, een goede vriend of vriendin, een echtgenote. We verliezen iemand die een bijzondere plaats heeft ingenomen in ons leven, iemand zonder wie wij niet zouden zijn wie wij nu zijn. Het leven dwingt ons door te gaan, terwijl onze dierbare achterblijft in de tijd.

Om stil te kunnen staan bij deze zo dierbare doden, willen wij met het hele dorp op zondag 8 november Allerzielen vieren. Een moment in het jaar om de geleefde levens van wie zijn overleden te herdenken, om de betekenis die zij voor ons hadden levend te houden, te treuren om het gemis en met vreugde terug te kijken op hun eigenheid.

De begraafplaats in Wittewierum is voor een avond een plek om samen te komen en te herdenken. Deze Allerzielenviering geeft opnieuw vorm aan een van oorsprong katholieke traditie, maar is niet gebonden aan een bepaalde levensovertuiging.

De begraafplaats wordt aangekleed met kaarsjes, muziek en rituelen. Het maakt niet uit of je dierbare op de begraafplaats is begraven of niet en of het lang of kort geleden is dat diegene is overleden: omdat iedereen wel iemand heeft te herdenken zijn er speciale plekken waar je een kaarsje kunt branden, iets kunt schrijven of de naam van dierbare kunt laten zingen. Je kunt rustig rondwandelen, naar muziek luisteren, een kop soep eten of een bakkie troost drinken. Ieder kan op zijn eigen wijze invulling geven aan het herdenken.

Wij nodigen jullie allen van harte uit om met elkaar een pauze te nemen in het dagelijks bestaan en op zondag 8 november het leven van onze dierbaren te vieren.

Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, dan horen wij dat graag.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die willen meehelpen bij de voorbereidingen en op de avond zelf. Jullie kunnen ons bereiken via de mail: allerzielentp@gmail.com.

Een hartelijke groet,

Werkgroep Allerzielen 2015
Wilma Bolhuis
Gerda Koens
Koert Pasveer
Diane Gozens
Sanne Werkman
Mariska Dijksterhuis