Geslaagde Reünie OLS Ten Post

Na een voorbereiding van bijna 1 jaar werd op 10 mei jl. een reünie gehouden voor oud-leerlingen van de OLS Ten Post geboren tussen 1933 en 1950.
Deze reünie vond plaats op de locatie Restaurant Bij de Molen in Ten Post.
Bijna 100 personen hadden zich aangemeld, waaronder 2 oud leerkrachten t.w. Jan Godlieb (88)en kleuterjuf Geke Rusthoven-Schutter(85)
Van heinde en verre waren de reünisten naar Ten Post gekomen: uit Eindhoven, Rotterdam, Hellevoetsluis, Hilversum, Hoofddorp, Apeldoorn , Zwolle en zelfs uit Duitsland en Luxemburg.

Om ca. 13.00 uur kwamen de eersten binnen en om ca. 13.30 uur  heette Thies Boer namens de reüniecommissie iedereen hartelijk welkom en werden Jan Godlieb en Geke Rusthoven-Schutter in de bloemetjes gezet.
Tevens werd de websitebeheerder van HVTPeo, Vadan de Bruijn en geschiedkundige Eltje Ridder  als blijk van waardering voor hun medewerking aan de reünie een presentje aangeboden.
Ook de aanwezige fotograaf, Simon Vrieling  werd niet vergeten en ontving een enveloppe met inhoud voor het maken van de prachtige foto’s.

De stemming zat er onmiddellijk goed in en onder het genot van een drankje werden vele herinneringen opgehaald en oude vriendschappen opnieuw aangehaald.
Voor sommigen was het 60 jaar geleden, dat men elkaar gezien of gesproken had, dus aan gespreksstof geen gebrek.

Om ca. 15.30  werd  het woord gegeven aan Aaldrik Schreuder voor een toelichting over het Ten Poster Volkslied, hierna werd dit lied door iedereen uit volle borst  meegezongen.
Vooral het refrein bezorgde iedereen kippenvel:

Ten Post, dat dorp, dat hollen wie in eren.
Aal is 't nait groot, het mag zich loaten zain,
Gain aander doerp dij zel ik ooit begeren,
Ten Post, nee nooit, ik ruil die veur gain ain!

Tussen de vele gesprekken door werd ook nog even  tijd gevonden voor het maken van diverse groepsfoto's buiten voor de molen.
Dit ging met veel hilariteit gepaard maar uiteindelijk stond iedereen erop.

Door alle emoties was men intussen hongerig  geworden en kon er een aanvang worden genomen met het Oud Groninger Stamppot Buffet + toebehoren.
Gezien de enthousiaste reacties lieten de reünisten zich dit goed smaken.
Na afloop van het buffet werd nog een kop koffie + bonbon aangeboden en werden de gesprekken in een bijzonder prettige sfeer nog enige tijd voortgezet, waarna de reünie om ca. 19.30 officieel werd gesloten.
De bar bleef echter nog tot 22.00 uur geopend en diverse reünisten bleven nog even gezellig nazitten.

Kortom: mede dankzij de vlotte bediening door de medewerkers van het restaurant Bij de Molen een zeer geslaagde reünie met vele mooie herinneringen uit onze jeugdjaren in Ten Post.

TEN POST, dat doerp, dat hollen wie in eren!!!!!!

Thies Boer