Walk 4 Infinity

Walk for Infinity door de Gemeente Ten Boer op vrijdag 30 mei 2014

Ter viering van 400 jaar Universiteit vindt een tweedaagse wandeltocht plaats op hemelvaartsdag en de dag daarna. Men loopt  van Greetsiel (geboorteplaats Ubbo Emmius, eerste rector magnificus van de Groninger Universiteit) naar Emden en van Delfzijl naar Stad. Zie: http://www.rug400.nl/nl/agenda/walk-infinity
Men volgt in onze streken de Stadsweg en komt door Winneweer en Kröddeburen en langs Ten Post en Lellens.

Omdat de tocht dwars door de gemeente Ten Boer gaat wil men van de gelegenheid gebruik maken om ook de gemeente Ten Boer bij de wandelaars te promoten. Dit wordt in overleg met B&W en de verenigingen Dorpsbelangen gecoördineerd door de stichting PromoTenBoer.

In Kröddeburen worden door de bewoners verschillende activiteiten georganiseerd. Vrijwilligers uit Ten Post en Lellens zijn van harte welkom om mee te doen en wie zin heeft kan net als de wandelaars een kopje koffie komen drinken.

Passage wandelaars tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Buurtlunch om 12.00 uur voor buurtbewoners en vrijwilligers.
Daarna opruimen!

Vrijwilligers kunnen contact opnemen met de coördinator in Kröddeburen via  vadandebruijn@gmail.com.

Op maandag 20 januari vindt de volgende voorbereidingsbijeenkomst plaats. 20.00 uur, B&B Kröddeburen.