Vernieuwde versie website TenPost.info

Op 25 juni is de vernieuwde versie van deze website on line gegaan onder het adres tenpost.info. Er is dus naast de facebookpagina van Dorpsbelangen en TAC ook weer een website met actuele informatie.

De website is gebouwd met andere middelen dan voor de vorige versie werden gebruikt, zodat het beheer geen technische deskundigheid meer vergt. We hopen dat we daardoor de website gemakkelijker actueel kunnen houden.

Of de website voor de inwoners van Ten Post en Omstreken een belangrijke informatiebron wordt, hangt uiteraard af van interessante berichten en een goede agenda. Voor beide zijn we afhankelijk van u allen. Geef nieuws door en geef door welke activiteiten georganiseerd worden. Ook een verslag over die eerder aangekondigde activiteiten wordt op prijs gesteld. Geef nieuws, aankondigingen en verslagen door aan de beheerder van de website. Op dit moment is dat Vadan de Bruijn uit Kröddeburen. U kunt hem mailen via vadandebruijn@gmail.com of u kunt een bijdrage bij hem afgeven (Eestumerweg 57, bij de B&B).

Wij hopen dat deze website een succes wordt. Dat zal het geval zijn als u er steeds weer naar terugkeert om te zien wat er speelt en wat er te doen is in Ten Post en Omstreken!